BPV-producten

Het opleiden in de praktijk noemen we beroepspraktijkvorming (BPV). Dit is een belangrijk onderdeel van het moderne beroepsonderwijs. Kenniscentrum PMLF heeft in samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs een aantal BPV-producten ontwikkeld.

Profielschets praktijkbegeleider PMLF

De profielschets praktijkbegeleider is gebaseerd op een door de gezamenlijke kenniscentra ontwikkeld model  en is door kenniscentrum PMLF geactualiseerd voor de sectoren proces- en laboratoriumtechniek en media. De profielschets praktijkbegeleider is bedoeld voor leerbedrijven die de beroepspraktijkvorming (BPV) zowel in de BOL (stages) als in de BBL (leerbanen) aanbieden. In de profielschets praktijkbegeleider vindt u begripsbepalingen, overzichten van kerntaken, werkprocessen, competenties en een toelichting hierop. U vindt de profielschets praktijkbegeleider hier

BPV-wegwijzer
De BPV-wegwijzer bestaat uit basis- en verdiepingsdelen. Per deel vindt u algemene informatie en diverse tips om mee aan de slag te gaan. Tevens treft u verschillende voorbeeldformulieren en checklists aan. U kunt zelf bepalen welke delen of onderdelen voor u van toepassing zijn.

- Basis I: Algemene informatie
- Basis II: Kenniscentrum PMLF
- Basis III: Beroepsonderwijs
- Basis IV: BPV organisatie
- Verdieping: Deelnemers met een beperking
- Verdieping: Voorbeeldformulieren

BPV-documenten
Met het BPV-document kunnen de voortgang en ontwikkeling van de mbo-student gevolgd en vastgelegd worden. Het BPV-document bevat onder andere ruimte om contactgegevens, werkzaamheden en begeleidingsgesprekken vast te leggen. Ook is er een (tussentijds- en eind-) beoordelingsformulier in opgenomen.

Sector laboratoriumtechniek
Het BPV-document (BOL) laboratoriumonderwijs is ontwikkeld door het kenniscentrum PMLF in samenwerking met regionale opleidingscentra en het bedrijfsleven.

Het BPV-document (BOL) bestaat uit twee delen, het werkdocument en de toelichting.

Hier vindt u de meest recente versies:
- Printversie van het werkdocument 
- Digitaal in te vullen versie van het werkdocument 
- De toelichting

For English (BPV-) documents see:

- Practical vocational training worplace document, March 2013 (digital)
- Practical vocational training workplace document, March 2013 (printversion)
- General information explanatory notes, March 2013
- Accreditation regulations, March 2013

Voor meer informatie over het BPV-document kunt u het beste een email sturen naar info@pmlf.nl onder vermelding van BPV-document laboratoriumtechniek.

Sluiten